Aktuálna ponuka seminárov na stiahnutie v PDF: Stiahnuť ponuku
Mám záujem dostávať ponuku seminárov na e-mail:

Ponuka Seminárov

Zvoľte si kategóriu:
 
Všetky kategórie
ŠKOLENIE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK PRIAMO VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 1.1.2016-31.12.2016
Prednáša: NAJLEPŠÍ LEKTORI V OBLASTIACH DANÍ, PRACOVNÉHO PRÁVA, MIEZD, KOMUNIKÁCIE A OVEĽA VIAC
Kód školenia: -
Variabilný symbol: -
ZÁKONNÍK PRÁCE- ROZVRHOVANIE PRACOVNÉHO ČASU, DOVOLENKA A RIEŠENIE PROBLÉMOV SPOJENÝCH S PREKÁŽKAMI V PRÁCI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 22.9.2016
Prednáša: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ - ODBORNÝ LEKTOR V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 220916
CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 23.9.2016
Prednáša: ING. ĽUBOSLAVA MINKOVÁ - odborná lektorka v oblasti cestovných náhrad, ktorá sa zúčastňuje na príprave a tvorbe všetkých predpisov upravujúcich cestovné náhrady
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 230916
MZDOVÁ PROBLEMATIKA V PRAXI + ODMEŇOVANIE ZAMESTNANCOV V ZMYSLE ZÁKONNÍKA PRÁCE Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 27.9.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 270916
AKO RIEŠIŤ ZÁŤAŽOVÉ, KONFLIKTNÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 27.9.2016
Prednáša: ĽUBOMÍRA HNÁTOVÁ, PhD. - odborná lektorka v oblasti komunikačnej zručnosti, motivácie, kreativity a osobného rozvoja
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 2709160
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI A AKTUÁLNE NOVINKY + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 28.9.2016
Prednáša: JUDr. MARCELA MACOVÁ - Lektorka úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 280916
PROFESIONÁLNA ASISTENTKA + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 28.9.2016
Prednáša: ĽUBOMÍRA HNÁTOVÁ, PhD. - odborná lektorka v oblasti komunikačnej zručnosti, motivácie, kreativity a osobného rozvoja
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 2809160
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 29.9.2016
Prednáša: PhDr. Mária MUNKOVÁ a PhDr. Lenka PAVLÍKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ - Odborné profesionálne lektorky pôsobiace v oblasti legislatívneho zabezpečenia správy registratúry a archívnej činnosti
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 290916
SOCIÁLNA POLITIKA AKO ZDROJ FINANCOVANIA STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 30.9.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 300916
PRAVIDLÁ A ÚPRAVA OBCHODNEJ KOREŠPODENCIE PODĽA STN + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 11.10.2016
Prednáša: Mgr. Mária MUCHOVÁ - ODBORNÍČKA S DLHOROČNÝMI A PRAKTICKÝMI SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI VZDELÁVANIA V OBLASTI ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE
Kód školenia: B9
Variabilný symbol: 111016
1/5 ĎalejCopyright © 2007-2009, AGENTÚRA APOLLO. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb.