Aktuálna ponuka seminárov na stiahnutie v PDF: Stiahnuť ponuku
Mám záujem dostávať ponuku seminárov na e-mail:

Ponuka Seminárov

Zvoľte si kategóriu:
 
Všetky kategórie
ŠKOLENIE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK PRIAMO VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 1.1.2016-31.12.2016
Prednáša: NAJLEPŠÍ LEKTORI V OBLASTIACH DANÍ, PRACOVNÉHO PRÁVA, MIEZD, KOMUNIKÁCIE A OVEĽA VIAC
Kód školenia: -
Variabilný symbol: -
CESTOVNÉ NÁHRADY, AUTOMOBIL V PREVÁDZKE + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY V ROKU 2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 31.5.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 310516
AKO RIEŠIŤ ZÁŤAŽOVÉ, KONFLIKTNÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 7.6.2016
Prednáša: ĽUBOMÍRA HNÁTOVÁ, PhD. - odborná lektorka v oblasti komunikačnej zručnosti, motivácie, kreativity a osobného rozvoja
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 070616
ŠIKANA - JEJ PREJAVY, NÁSLEDKY A AKO JU RIEŠIŤ + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 8.6.2016
Prednáša: ĽUBOMÍRA HNÁTOVÁ, PhD. - odborná lektorka v oblasti komunikačnej zručnosti, motivácie, kreativity a osobného rozvoja
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 080616
PRACOVNÝ POMER A DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 9.6.2016
Prednáša: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ - ODBORNÝ LEKTOR V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 090616
NOVELA ZÁKONA O DPH A ZÁKON O DANI Z PRÍJMOV V ROKU 2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 10.6.2016
Prednáša: ING. JÁN MINARSKÝ - ZARUČUJEME NAJVYŠŠIU KVALITU SEMINÁRA S PROFESIONÁLNYM, ODBORNÝM A PRAKTICKÝM VÝKLADOM S LEKTOROM S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI DANÍ
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 100616
ZÁKON O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU ZODPOVEDNÝCH OSOB + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 16.6.2016
Prednáša: JUDr. MARCELA MACOVÁ - Lektorka úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 160616
EXEKUČNÉ ZRÁŽKY A INÉ ZRÁŽKY ZO MZDY ZAMESTNANCA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 21.6.2016
Prednáša: ING IVETA MATLOVIČOVÁ - ODBORNÁ LEKTORKA NA ROZBOR LEGISLATÍVNYCH ZMIENA S ICH NÁSLEDNÝM DOPADOM NA PERSONÁLNO-MZDOVÚ AGENDU
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 210616
PRAVIDLÁ A ÚPRAVA OBCHODNEJ KOREŠPODENCIE PODĽA STN + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 11.10.2016
Prednáša: Mgr. Mária MUCHOVÁ - ODBORNÍČKA S DLHOROČNÝMI A PRAKTICKÝMI SKÚSENOSŤAMI V OBLASTI VZDELÁVANIA V OBLASTI ELEKTRONICKEJ KOMUNIKÁCIE
Kód školenia: B9
Variabilný symbol: 111016
ZDRAVOTNÉ A SOCIÁLNE POISTENIE V MZDOVEJ UČTÁRNI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 18.10.2016
Prednáša: ING IVETA MATLOVIČOVÁ - ODBORNÁ LEKTORKA NA ROZBOR LEGISLATÍVNYCH ZMIENA S ICH NÁSLEDNÝM DOPADOM NA PERSONÁLNO-MZDOVÚ AGENDU
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 181016
1/2 ĎalejCopyright © 2007-2009, AGENTÚRA APOLLO. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb.