Aktuálna ponuka seminárov na stiahnutie v PDF: Stiahnuť ponuku
Mám záujem dostávať ponuku seminárov na e-mail:

Ponuka Seminárov

Zvoľte si kategóriu:
 
Všetky kategórie
ŠKOLENIE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK PRIAMO VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 1.1.2016-31.12.2017
Prednáša: NAJLEPŠÍ LEKTORI V OBLASTIACH DANÍ, PRACOVNÉHO PRÁVA, MIEZD, KOMUNIKÁCIE A OVEĽA VIAC
Kód školenia: -
Variabilný symbol: -
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V ROKU 2017 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 7.12.2016
Prednáša: ING. PETER GALLOVIČ - ODBORNÍK V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 071216
ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE od 1. 1. 2017 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 7.12.2016
Prednáša: JUDr. Zuzana Latiková, PhD. - odborná lektorka v oblasti právnych informácií
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 0712161
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV - ODBORNÁ PRÍPRAVA NA SKÚŠKU ZODPOVEDNÝCH OSÔB + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 8.12.2016
Prednáša: JUDr. MARCELA MACOVÁ - Lektorka úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 081216
ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI + AKTUÁLNE LEGISLATÍVNE ZMENY Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 13.12.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 131216
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 14.12.2016
Prednáša: ING. ONDREJ BALÁŽ - predseda Slovenskej komory audítorov
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 141216
PRACOVNÝ POMER A DOHODY O PRÁCACH VYKONÁVANÝCH MIMO PRACOVNÉHO POMERU Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 15.12.2016
Prednáša: JUDr. MARIÁN POLAKOVIČ - ODBORNÝ LEKTOR V OBLASTI PRACOVNÉHO PRÁVA
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 151216
ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2016 A PRÍPRAVA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY A PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV NA ROK 2017 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 15.12.2016
Prednáša: ING. MILUŠKA HORVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 1512160
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 A ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 16.12.2016
Prednáša: ING IVETA MATLOVIČOVÁ - ODBORNÁ LEKTORKA NA ROZBOR LEGISLATÍVNYCH ZMIENA S ICH NÁSLEDNÝM DOPADOM NA PERSONÁLNO-MZDOVÚ AGENDU
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 161216
ELEKTRONICKÉ SCHRÁNKY V ZMYSLE ZÁKONA O e-GOVERNMENTE od 1. 1. 2017 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 17.1.2017
Prednáša: JUDr. Zuzana Latiková, PhD. - odborná lektorka v oblasti právnych informácií
Kód školenia: 170117
Variabilný symbol: 170117
1/4 ĎalejCopyright © 2007-2009, AGENTÚRA APOLLO. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb.