Aktuálna ponuka seminárov na stiahnutie v PDF: Stiahnuť ponuku
Mám záujem dostávať ponuku seminárov na e-mail:

Ponuka Seminárov

Zvoľte si kategóriu:
 
Všetky kategórie
ŠKOLENIE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK PRIAMO VO VAŠEJ SPOLOČNOSTI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 1.1.2016-31.12.2017
Prednáša: NAJLEPŠÍ LEKTORI V OBLASTIACH DANÍ, PRACOVNÉHO PRÁVA, MIEZD, KOMUNIKÁCIE A OVEĽA VIAC
Kód školenia: -
Variabilný symbol: -
ROČNÉ ZÚČTOVANIE SOCIÁLNEHO FONDU ZA ROK 2016 A PRÍPRAVA KOLEKTÍVNEJ ZMLUVY A PROGRAMOV STAROSTLIVOSTI O ZAMESTNANCOV NA ROK 2017 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 24.1.2017
Prednáša: Ing. Miluška - HOVÁTHOVÁ - Profesionálna lektorka v oblasti účtovnej, ekonomickej, personálnej a daňovej
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 240117
SPRÁVA REGISTRATÚRY A ARCHÍV ORGANIZÁCIE + NOVELA ZÁKONA + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 25.1.2017
Prednáša: PhDr. Mária MUNKOVÁ, PhDr. Lenka PAVLÍKOVÁ, Mgr. Jana BAUEROVÁ, PhD.- odborné lektorky na výklad správy registratúry
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 250117
AKO RIEŠIŤ ZÁŤAŽOVÉ, KONFLIKTNÉ A KRÍZOVÉ SITUÁCIE + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 25.1.2017
Prednáša: ĽUBOMÍRA HNÁTOVÁ, PhD. - odborná lektorka v oblasti komunikačnej zručnosti, motivácie, kreativity a osobného rozvoja
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 250117
ROČNÉ ZÚČTOVANIE PREDDAVKOV NA DAŇ Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ZA ROK 2016 A ROČNÁ UZÁVIERKA V MZDOVEJ UČTÁRNI Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 26.1.2017
Prednáša: ING IVETA MATLOVIČOVÁ - ODBORNÁ LEKTORKA NA ROZBOR LEGISLATÍVNYCH ZMIENA S ICH NÁSLEDNÝM DOPADOM NA PERSONÁLNO-MZDOVÚ AGENDU
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 260117
NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH A POVINNOSTI PRI NAKLADANÍ S ODPADMI A OBALMI V ROKU 2017 + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 27.1.2017
Prednáša: ING. PETER GALLOVIČ - odborný lektor v oblasti odpadového hospodárstva a životného prostredia
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 2701170
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA PODNIKATEĽOV V PODVOJNOM ÚČTOVNÍCTVE K 31.12.2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 27.1.2017
Prednáša: ING. ONDREJ BALÁŽ - predseda Slovenskej komory audítorov
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 270117
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PRAXI + VYDANIE OSVEDČENIA Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 30.1.2017
Prednáša: JUDr. MARCELA MACOVÁ - Lektorka úspešne absolvovala skúšku na Úrade a počas tohto seminára Vám poskytne potrebné informácie, ktoré je potrebné vedieť pri skúške zodpovednej osoby
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 300117
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - Elektronické trhovisko a zákazky s nízkou hodnotou po novom po 18.4.2016 Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 31.1.2017
Prednáša: ING. HELENA POLÓNYI - profesionálna lektorka a odborníčka na verejné obstarávanie a oblasť systémov manažérstva kvality, environmentu a BOZP
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 310117
Aplikácia Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení pri rovnomernom a nerovnomernom rozvrhovaní pracovného času a doby odpočinku a pri plánovaní, určovaní a krátení dovolenky. Prihlásiť Viac
Dátum uskutočnenia: 31.1.2017
Prednáša: JUDr. Marián POLAKOVIČ - odborný lektor na výklad pracovného práva
Kód školenia: -
Variabilný symbol: 3101171
1/4 ĎalejCopyright © 2007-2009, AGENTÚRA APOLLO. All rights reserved. Tvorba web stránok - Styleweb.